Revision: 399

Observa Political Index Polls 1982: March

Reference No.:1031

Table of Contents

Instruction

Codebook reading guide
Information about applied curration process

Variable(s)

 • V1 DDA STUDIENUMMER
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 1313
    Invalid_cases 0
    Minimum 1031
    Maximum 1031
    Mean 1031
    Median 1031
    Standard deviation 0

 • V2 SEKVENSNUMMER
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 1313
    Invalid_cases 0
    Minimum 1
    Maximum 1464
    Mean 698
    Median 689
    Standard deviation 415

 • V3 8203 PRØVEVALGSNUMMER
  • St: Prøvevalgsnummer
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 1313
    Invalid_cases 0
    Minimum 3
    Maximum 3
    Mean 3
    Median 3
    Standard deviation 0

 • V4 8203 MEDLEMSNUMMER
  • St: Medlemsnummer
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 1313
    Invalid_cases 0
    Minimum 2
    Maximum 2645
    Mean 1379
    Median 1379
    Standard deviation 808

 • V5 8203 FØDSELSÅR
  • Stamoplysninger
  • St. 1: I hvilket år er De født?
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 1313
    Invalid_cases 0
    Minimum 0
    Maximum 99
    Mean 36
    Median 38
    Standard deviation 18

 • V6 8203 GEOGRAFISK OMRÅDE
  • Stamoplysninger
  • St. 2: I hvilken kommune bor De?
  • %MD%NumberCodeCategory
   28283651Hovedstadsområdet
   15152032Øerne, by
   12121563Øerne, land
   24243174Jylland, by
   21212725Jylland, land
   1001001313
   Response Rate: 100
 • V7 8203 KØN
  • Stamoplysninger
  • St. 3: Køn?
  • %MD%NumberCodeCategory
   49496441Mand
   51516692Kvinde
   1001001313
   Response Rate: 100
 • V8 8203 CIVILSTAND
  • Stamoplysninger
  • St. 4: Ægteskabelig stilling?
  • %MD%NumberCodeCategory
   19212561Ugift
   62678122Gift
   67813Lever i papirløst ægteskab
   45554Enke/enkemand
   11175Separeret/fraskilt
   0 18
   7 919Unknown
   1001001313
   Response Rate: 93
 • V9 8203 STILLING I FAMILIEN
  • Stamoplysninger
  • St. 5: Stilling i familien?
  • %MD%NumberCodeCategory
   38425011Husfader
   43475612Husmoder
   10111283Hjemmeboende søn eller datter
   0014Slægtning
   0005Husassistent, medhjælper
   11126Logerende
   1 148
   7 969Unknown
   1001001313
   Response Rate: 92
 • V10 8203 I ERHVERV
  • Erhvervsforhold
  • St. 6: Er De erhvervsmæssigt beskæftiget?
  • %MD%NumberCodeCategory
   46496091Ja, heldags
   16172102Ja, på deltid
   32344213Nej
   0 58
   5 689Unknown
   1001001313
   Response Rate: 94
 • V11 8203 STILLINGSGRUPPE
  • Erhvervsforhold
  • St. 7: Stillingsgrupper: Her beder vi Dem oplyse, om De er beskæftiget som selvstændig, funktionær eller arbejder, eller om De er uden for erhverv som pensionist, studerende eller hjemmegående husmoder.
  • %MD%NumberCodeCategory
   33431Selvstændig landbruger (herunder selvstændig gartner og fisker)
   44562Selvstændig forretningsdrivende (her- under også direktør, håndværksmester)
   33413Hustru til selvstændig landbruger eller forretningsdrivende, som er medarbejende i virksomheden
   15151934Funktionær/tjenestemand i stat, amt eller kommune
   18182335Funktionær i øvrigt
   25253286Faglært håndværker og arbejder
   66847Studerende uden erhvervsmæssig beskæftigelse
   991228Husmoder uden erhvervsmæssig beskæftigelse
   16162139Pensionist
   1001001313
   Response Rate: 100
 • V12 8203 NØJAGTIG STILLING
  • Erhvervsforhold
  • St. 8: Sæt venligst et kryds i een af svarrubrikkerne nederst på siden efter følgende retningslinier:
  • %MD%NumberCodeCategory
   0011Stort landbrug eller gartneri
   44522Middelstort landbrug eller gartneri
   44503Mindre landbrug eller gartneri
   1184Stor forretning (firma) eller selvstændige med højere uddannelse i liberale erhverv
   22305Middelstor forretning (firma)
   56686Mindre forretning (firma)
   11127Boder, kørende handlende (også taxa- og lillebilvognmænd samt transportvirksomhed)
   33368Arbejdsledere, værkførere, formænd
   13141719Faglærte håndværkere og arbejdere
   444810Tillærte (tillæringskursus eller special- kursus)
   141518011Ufaglærte arbejdere
   121315812Ledende eller højere stilling samt funktio- nærer med akademisk/højere uddannelse
   131416513Anden stilling, hovedsagelig kontorarbejde
   111214114Anden stilling, ikke kontorarbejde
   333615Lavere stilling, medhjælper
   444816Anden stilling
   0 288
   8 10799Unknown
   1001001313
   Response Rate: 92
 • V13 8203 MEDLEM FAGLIG ORG.
  • Medlemskab af faglig org
  • St. 9: Er De medlem af en faglig organisation?
  • %MD%NumberCodeCategory
   50546611Ja
   43465602Nej
   7 929Unknown
   1001001313
   Response Rate: 93
 • V14 8203 HVILKEN FAGLIG ORG.
  • Medlemskab af faglig org
  • 8203 HVILKEN FAGLIG ORG.
  • Variable is filtered by: V13
   • Filtering variable: V13
  • Spm. St. 9: Er De medlem af en faglig organisation? Hvis ja: Hvilken organisation er De tilsluttet?
  • %MD%NumberCodeCategory
   612791Specialarbejderforbundet i Danmark
   613832Dansk Metalarbejderforbund
   36403Kvindeligt Arbejderforbund
   510674Handels- og kontorfunktionærernes Forbund
   49575Fællesrådet for Danske Tjenestemands- og Funktionærorganisationer
   510646Dansk Kommunal Arbejderforbund
   715987Øvrige organisationer under LO
   12138(Alle former for) Arbejdsgivere
   11231509Øvrige organisationer ikke tilsluttet LO
   0 488
   50 65899Unknown
   1001001313
   Response Rate: 50
 • V15 8203 SKOLEUDDANNELSE
  • Skole- og erhvervsuddann
  • St. 10: Skolegang:
  • %MD%NumberCodeCategory
   50506561Folkeskole (afgang 7. klasse)
   35364632Mellemskole/realskole (afgang 8., 9., 10. klasse)
   14141843Gymnasium/HF
   1 109Unknown
   1001001313
   Response Rate: 99
 • V16 8203 ERHVERVSUDDANNELSE
  • Skole- og erhvervsuddann
  • St. 10: Senere uddannelse:
  • %MD%NumberCodeCategory
   34364451Faglig eller teknisk skole (herunder landbrugsskole)
   77922Højskole
   23323Både 1 og 2
   10101274Universitet eller anden højere læreanstalt
   0055Både 1 og 4
   0066Både 2 og 4
   0017Både 1,2 og 4
   41435338Ingen
   5 729Unknown
   1001001313
   Response Rate: 95
 • V17 8203 BOLIGFORM
  • Boligforhold
  • St. 11: Bor De i:
  • %MD%NumberCodeCategory
   63638271En-familieshus (herunder landbrugsejendom)
   44482To-familieshus
   32324183Tre-familieshus og etageejendom i øvrigt
   22204Klublejlighed
   1001001313
   Response Rate: 100
 • V18 8203 ANTAL VÆRELSER
  • Boligforhold
  • St. 12: Antal værelser:
  • %MD%NumberCodeCategory
   222711 værelse
   111214422 værelser
   212327633 værelser
   596377444 værelser eller flere
   7 929Unknown
   1001001313
   Response Rate: 93
 • V19 8203 AMTSKOMMUNE
  • Amtskommune
  • St. 12A: Bor De i Københavns eller Frederiksberg kommune? St. 12B: Hvis nej i st. 12A: I hvilket amt (amtskommune) bor De?
  • %MD%NumberCodeCategory
   26263421Københavns amt (incl. Københavns og Frederiksberg kommuner)
   66852Frederiksborg amt
   33413Roskilde amt
   55674Storstrøms amt
   44585Vestsjællands amt
   11186Bornholms amt
   991157Fyns amt
   55638Sønderjyllands amt
   44529Ribe amt
   668510Vejle amt
   556611Ringkøbing amt
   101013412Århus amt
   445213Viborg amt
   101013114Nordjyllands amt
   0 488
   1001001313
   Response Rate: 100
 • V20 8203 FOLKETINGSVALG 81
  • Folketingsvalget den 8.
  • St. A: Stemte De ved folketingsvalget, tirsdag den 8. december 1981? St. B: (Hvis ja): Hvilket parti stemte De på ved folketingsvalget, tirsdag den 8. december 1981? St. C: (Hvis nej): Hvad er grunden til, at De ikke stemte ved folketingsvalget, tirsdag den 8. december 1981?
  • %MD%NumberCodeCategory
   31314051A: Socialdemokratiet
   66762B: Radikale Venstre
   14141903C: Konservative Folkeparti
   11174E: Danmarks Retsforbund
   10101355F: Socialistisk Folkeparti
   0036I: Socialistisk Arbejderparti
   11147K: Danmarks Kommunistiske Parti
   778710M: Centrum-demokraterne
   222312Q: Kristeligt Folkeparti
   00013R: Arbejderpartiet KAP
   111114716V: Venstre
   222817Y: Venstresocialisterne
   8811018Z: Fremskridtspartiet
   11850Jeg var ikke fyldt 18 år den nævnte dag
   444951Jeg interesserede mig ikke for valget
   222052Andre årsager forhindrede min stemme- afgivelse (sygdom, bortrejse og lignende)
   0 188
   1001001313
   Response Rate: 100
 • V21 8203 FOLKETINGSVALG 79
  • Folketingsvalget den 23.
  • St. A: Stemte De ved folketingsvalget, tirsdag den 23. oktober 1979? St. B: (Hvis ja): Hvilket parti stemte De på ved folketingsvalget, tirsdag den 23. oktober 1979? St. C: (Hvis nej): Hvad er grunden til, at De ikke stemte ved folketingsvalget, tirsdag den 23. oktober 1979?
  • %MD%NumberCodeCategory
   32354241A: Socialdemokratiet
   55642B: Radikale Venstre
   12121523C: Konservative Folkeparti
   22304E: Danmarks Retsforbund
   66745F: Socialistisk Folkeparti
   22207K: Danmarks Kommunistiske Parti
   333310M: Centrum-demokraterne
   222712Q: Kristeligt Folkeparti
   00213R: Arbejderpartiet KAP
   101113716V: Venstre
   333317Y: Venstresocialisterne
   91012418Z: Fremskridtspartiet
   445050Jeg var ikke fyldt 18 år den nævnte dag
   222051Jeg interesserede mig ikke for valget
   222852Andre årsager forhindrede min stemme- afgivelse (sygdom, bortrejse og lignende)
   0 188
   7 9499Unknown
   1001001313
   Response Rate: 93
 • V22 8203 URBANISERINGSGRAD
  • Urbaniseringsgrad
  • St. 13: I hvilket af nedennævnte områder bor De?
  • %MD%NumberCodeCategory
   13131681København, Frederiksberg, Gentofte
   17172182Københavns omegnskommuner
   14141833Århus, Odense, Ålborg
   14141814Øvrige byer over 30.000 indbyggere
   13131705Byer 10-30.000 indbyggere
   14141896Byer 2-9.999 indbyggere
   15152037Øvrige områder
   0 19Unknown
   1001001313
   Response Rate: 100
 • V23 8203 VIL STEMME 15/3-82
  • Prøvevalg 15/3-82: speci
  • Spm. A: Vil De stemme, såfremt der afholdes valg mandag den 15. marts 1982?
  • %MD%NumberCodeCategory
   969612561Ja
   44542Nej
   0 39Unknown
   1001001313
   Response Rate: 100
 • V24 8203 PRØVEVALG 15/3-82
  • Prøvevalg 15/3-82: speci
  • Spm. B: Hvis ja: På hvilket parti vil De stemme? Spm. C: Hvis nej: Hvad er grunden til, at De ikke vil stemme?
  • %MD%NumberCodeCategory
   32324191A: Socialdemokratiet
   55712B: Radikale Venstre
   15152003C: Konservative Folkeparti
   11111505F: Socialistisk Folkeparti
   0036I: Socialistisk Arbejderparti
   779810M: Centrum-Demokraterne
   222412Q: Kristeligt Folkeparti
   00113R: Arbejderpartiet KAP
   111113816V: Venstre
   223217Y: Venstresocialisterne
   9911818Z: Fremskridtspartiet
   11950Jeg er ikke fyldt 18 år den nævnte dag
   222951Jeg interesserer mig ikke for valget
   111552Andre årsager forhindrer min stemmeafgivelse (sygdom, bortrejse og lignende)
   0 699Unknown
   1001001313
   Response Rate: 100
 • V25 8203 DATO MODTOG SKEMA
  • Prøvevalg 15/3-82: speci
  • Spm: Hvilken dag modtog De kuverten med dette skema?
  • %MD%NumberCodeCategory
   919411991Lørdag den 13/3
   44572Mandag den 15/3
   11133Tirsdag den 16/3
   0054Onsdag den 17/3
   0025Torsdag den 18/3
   0016Fredag den 19/3
   0007Senere
   3 369Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V26 8203 POLITI - AKTIVISTER
  • Politi og boligaktiviste
  • Spm. 1: Der har i den sidste tid været flere sammenstød mellem politiet og unge mennesker, der som led i protestdemonstrationer har besat tomme bygninger og nægter at forlade dem. Hvilken af parterne sympatiserer De med i denne forbindelse?
  • %MD%NumberCodeCategory
   47476151Sympatiserer alene med politiet
   32324182Sympatiserer mest med politiet, men i nogen grad også med de unge mennesker
   991243Begge parter lige meget
   77914Sympatiserer mest med de unge mennesker, men i nogen grad også med politiet
   22295Sympatiserer alene med de unge mennesker
   22316Ved ikke
   0 28
   0 39Unknown
   1001001313
   Response Rate: 100
 • V27 8203 RIGSFÆLLESSKABET
  • Grønland
  • Spm. 2: Grønlands forestående udmeldelse af EF har bragt det synspunkt frem, at næste skridt bør blive en opløsning af rigsfællesskabet med Danmark. - Mener De, at rigsfællesskabet bør bevares eller ophæves?
  • %MD%NumberCodeCategory
   52536881Rigsfællesskabet bør bevares
   24243102Rigsfællesskabet bør ophæves
   24243103Ved ikke
   0 59Unknown
   1001001313
   Response Rate: 100
 • V28 8203 OPLØSNINGSRETTEN
  • Opløsningsretten
  • Spm. 3: Folketingets tidligere formand, tidligere udenrigsminister K.B. Andersen, har foreslået en ændring af grundloven, hvorefter statsministerens opløsningsret fjernes. Opløsningsretten er statsministerens mulighed for at udskrive nyvalg i utide, dvs. inden udløbet af den 4-års periode folketinget er valgt for. Mener De, at statsministerens opløsningsret bør ophæves eller bevares som nu?
  • %MD%NumberCodeCategory
   41415401Statsministerens mulighed for at udskrive nyvalg i 'utide' bør bevares som nu
   47476212Statsministerens mulighed for at udskrive nyvalg i 'utide' bør ophæves (grundlovsændring)
   11111503Ved ikke
   0 29Unknown
   1001001313
   Response Rate: 100
 • V29 8203 STØRRE STABILITET
  • Opløsningsretten
  • Spm. 4: K.B. Andersens begrundelse for at stille forslaget er, at en sådan grundlovsændring vil medføre større samarbejdsvilje og stabilitet i folketinget. Mener De, at en fjernelse af opløsningsretten vil føre til større samarbejdsvilje og stabilitet i folketinget?
  • %MD%NumberCodeCategory
   44445731Ja
   38395042Nej
   17172283Ved ikke
   1 89Unknown
   1001001313
   Response Rate: 99
 • V30 8203 ANMELDE SORT ARB.
  • Sort arbejde I et notat
  • Spm. 5: Ville De selv følge en sådan opfordring til anmeldelse af sort arbejde, hvis De fik kendskab til tilfælde heraf?
  • %MD%NumberCodeCategory
   1191Ja, absolut
   44472Ja, måske nok
   33334383Nej, det vil jeg nok ikke
   59597784Nej, det vil jeg absolut ikke
   33415Ved ikke
   1001001313
   Response Rate: 100
 • V31 8203 ANDRE ANMELDE
  • Sort arbejde I et notat
  • Spm. 6: Tror De, at andre vil følge en sådan opfordring?
  • %MD%NumberCodeCategory
   44501Ja, mange
   37374922Ja, få
   49496413Nej, ingen eller så godt som ingen
   10101304Ved ikke
   1001001313
   Response Rate: 100
 • V32 8203 INF. OM NATURGAS
  • Naturgas
  • Spm. 7: I øjeblikket drøftes det at udvide det danske naturgasprojekt, der skal forsyne privathjem med varme og virksomheder med energi, til også at omfatte Nordog Midtjylland. Føler De, at der generelt er informeret tilstrækkeligt fra myndighedernes side om naturgasprojektet og dets økonomiske konsekvenser?
  • %MD%NumberCodeCategory
   22291Ja, der er absolut informeret tilstrækkeligt
   25253252Ja, i nogen grad, men informationen lader noget til- bage at ønske
   58587633Nej, der er absolut informeret utilstrækkeligt
   14151904Ved ikke - er ikke interesseret i emnet
   0 69Unknown
   1001001313
   Response Rate: 100
 • V33 8203 NATURGAS EGEN BOLIG
  • Naturgas
  • Spm. 8: Hvis det gjaldt Deres egen bolig, ville De da idag sige ja eller nej til naturgas?
  • %MD%NumberCodeCategory
   991171Ja til naturgas
   33334282Nej til naturgas
   39405163Ved ikke - kan ikke afgøre det på nuværende tids- punkt
   18192424Mener ikke at have indflydelse på denne afgørelse, selv om det gælder min egen bolig
   0 28
   1 89Unknown
   1001001313
   Response Rate: 99
 • V34 8203 BETRYGGENDE ADM.
  • Naturgas
  • Spm. 9: Føler De, at der administreres samfundsøkonomisk betryggende med naturgassen?
  • %MD%NumberCodeCategory
   77931Ja, det gør der
   48506362Nej, det gør der ikke
   42435543Ved ikke
   0 18
   2 299Unknown
   1001001313
   Response Rate: 98
 • V35 8203 SOCIALDEMOKRATIET
  • Partisamarbejde
  • Spm. 10: Hvilke af folketingets partier ser De helst står bag vedtagelse af den kommende økonomiske politik? Socialdemokratiet
  • %MD%NumberCodeCategory
   68708921Nævnt
   29303792Ikke nævnt
   3 429Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V36 8203 RADIKALE VENSTRE
  • Partisamarbejde
  • Spm. 10: Hvilke af folketingets partier ser De helst står bag vedtagelse af den kommende økonomiske politik? Radikale Venstre
  • %MD%NumberCodeCategory
   42435521Nævnt
   55577192Ikke nævnt
   3 429Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V37 8203 KONSERVATIVE
  • Partisamarbejde
  • Spm. 10: Hvilke af folketingets partier ser De helst står bag vedtagelse af den kommende økonomiske politik? Konservative Folkeparti
  • %MD%NumberCodeCategory
   50526561Nævnt
   47486152Ikke nævnt
   3 429Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V38 8203 SF
  • Partisamarbejde
  • Spm. 10: Hvilke af folketingets partier ser De helst står bag vedtagelse af den kommende økonomiske politik? Socialistisk Folkeparti
  • %MD%NumberCodeCategory
   34354501Nævnt
   63658212Ikke nævnt
   3 429Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V39 8203 CD
  • Partisamarbejde
  • Spm. 10: Hvilke af folketingets partier ser De helst står bag vedtagelse af den kommende økonomiske politik? Centrum-Demokraterne
  • %MD%NumberCodeCategory
   45465911Nævnt
   52546802Ikke nævnt
   3 429Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V40 8203 KRISTELIGT FOLKEP.
  • Partisamarbejde
  • Spm. 10: Hvilke af folketingets partier ser De helst står bag vedtagelse af den kommende økonomiske politik? Kristeligt Folkeparti
  • %MD%NumberCodeCategory
   21222761Nævnt
   76789952Ikke nævnt
   3 429Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V41 8203 VENSTRE
  • Partisamarbejde
  • Spm. 10: Hvilke af folketingets partier ser De helst står bag vedtagelse af den kommende økonomiske politik? Venstre
  • %MD%NumberCodeCategory
   43445641Nævnt
   54567072Ikke nævnt
   3 429Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V42 8203 VS
  • Partisamarbejde
  • Spm. 10: Hvilke af folketingets partier ser De helst står bag vedtagelse af den kommende økonomiske politik? Venstresocialisterne
  • %MD%NumberCodeCategory
   78971Nævnt
   899211742Ikke nævnt
   3 429Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V43 8203 FREMSKRIDTSPARTIET
  • Partisamarbejde
  • Spm. 10: Hvilke af folketingets partier ser De helst står bag vedtagelse af den kommende økonomiske politik? Fremskridtspartiet
  • %MD%NumberCodeCategory
   18182321Nævnt
   798210392Ikke nævnt
   3 429Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V44 8203 RYGER
  • Rygevaner Ved en kontrol
  • Spm. 11: Ryger De?
  • %MD%NumberCodeCategory
   49496421Ja
   51516702Nej
   0 19Unknown
   1001001313
   Response Rate: 100
 • V45 8203 RYGER CIGARETTER 1
 • V46 8203 RYGER CIGARETTER 2
 • V47 8203 RYGER CIGARER
 • V48 8203 RYGER CERUTTER
 • V49 8203 RYGER CIGARILLOS
 • V50 8203 RYGER PIBE
 • V51 8203 STEMME OM A-KRAFT
  • Atomkraftværker
  • Spm. 12: Såfremt det blev bestemt, at der skulle afholdes folkeafstemning om oprettelse af atomkraftværker i Danmark, og denne folkeafstemning fandt sted i dag, ville De da stemme?
  • %MD%NumberCodeCategory
   808110471Ja
   19192522Nej
   1 149Unknown
   1001001313
   Response Rate: 99
 • V52 8203 FOR/IMOD A-KRAFT
  • Atomkraftværker
  • 8203 FOR/IMOD A-KRAFT
  • Variable is filtered by: V51
   • Filtering variable: V51
  • Spm. 13: (Hvis ja i spm. 12): Ville De stemme ja til oprettelse af atomkraftværker i Danmark, ville De stemme nej, eller ved De ikke, hvad De vil stemme?
  • %MD%NumberCodeCategory
   25303301Ja
   44525782Nej
   15181933Ved ikke om jeg ville stemme ja eller nej
   16 2129Unknown
   1001001313
   Response Rate: 84
 • V53 8203 AFFALDSPROBLEM LØST
 • V54 8203 GLAS: AFFALDSPOSE
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Vinflasker, konservesglas og lign. glasaffald Kommer det i skakten/affaldsposen
  • %MD%NumberCodeCategory
   41425381Nævnt
   58587572Ikke nævnt
   1 189Unknown
   1001001313
   Response Rate: 99
 • V55 8203 GLAS: GRAVES NED
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Vinflasker, konservesglas og lign. glasaffald Graver det ned
  • %MD%NumberCodeCategory
   11121Nævnt
   989912832Ikke nævnt
   1 189Unknown
   1001001313
   Response Rate: 99
 • V56 8203 GLAS: BRÆNDER INDE
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Vinflasker, konservesglas og lign. glasaffald Brænder det af indendørs (pejs/ovn)
  • %MD%NumberCodeCategory
   0031Nævnt
   9810012922Ikke nævnt
   1 189Unknown
   1001001313
   Response Rate: 99
 • V57 8203 GLAS: BRÆNDER UDE
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Vinflasker, konservesglas og lign. glasaffald Brænder det af udendørs
  • %MD%NumberCodeCategory
   0061Nævnt
   9810012892Ikke nævnt
   1 189Unknown
   1001001313
   Response Rate: 99
 • V58 8203 GLAS: GENBRUG 1
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse for affald? Vinflasker, konservesglas og lign. glasaffald Det bliver afhentet automatisk (med henblik på genbrug)
  • %MD%NumberCodeCategory
   13141751Nævnt
   858611202Ikke nævnt
   1 189Unknown
   1001001313
   Response Rate: 99
 • V59 8203 GLAS: GENBRUG 2
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Vinflasker, konservesglas og lign. glasaffald Det bliver afhentet på opfordring (med henblik på genbrug)
  • %MD%NumberCodeCategory
   44481Nævnt
   959612472Ikke nævnt
   1 189Unknown
   1001001313
   Response Rate: 99
 • V60 8203 GLAS: GENBRUG 3
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Vinflasker, konservesglas og lign. glasaffald Jeg afleverer det selv (med henblik på genbrug)
  • %MD%NumberCodeCategory
   33334311Nævnt
   66678642Ikke nævnt
   1 189Unknown
   1001001313
   Response Rate: 99
 • V61 8203 GLAS: PÅ ANDEN MÅDE
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Vinflasker, konservesglas og lign. glasaffald På anden måde
  • %MD%NumberCodeCategory
   13131681Nævnt
   868711272Ikke nævnt
   1 189Unknown
   1001001313
   Response Rate: 99
 • V62 8203 RESTER: AFFALDSPOSE
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Madrester og skræller (organisk affald) Kommer det i skakten/affaldsposen
  • %MD%NumberCodeCategory
   798110311Nævnt
   18192382Ikke nævnt
   3 449Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V63 8203 RESTER: GRAVES NED
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Madrester og skræller (organisk affald) Graver det ned
  • %MD%NumberCodeCategory
   66741Nævnt
   919411952Ikke nævnt
   3 449Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V64 8203 RESTER:BRÆNDER INDE
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Madrester og skræller (organisk affald) Brænder det af indendørs (pejs/ovn)
  • %MD%NumberCodeCategory
   1181Nævnt
   969912612Ikke nævnt
   3 449Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V65 8203 RESTER: BRÆNDER UDE
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Madrester og skræller (organisk affald) Brænder det af udendørs
  • %MD%NumberCodeCategory
   11171Nævnt
   959912522Ikke nævnt
   3 449Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V66 8203 RESTER: GENBRUG 1
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Madrester og skræller (organisk affald) Det bliver afhentet automatisk (med henblik på genbrug)
  • %MD%NumberCodeCategory
   55651Nævnt
   929512042Ikke nævnt
   3 449Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V67 8203 RESTER: GENBRUG 2
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Madrester og skræller (organisk affald) Det bliver afhentet på opfordring (med henblik på genbrug)
  • %MD%NumberCodeCategory
   0021Nævnt
   9610012672Ikke nævnt
   3 449Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V68 8203 RESTER: GENBRUG 3
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Madrester og skræller (organisk affald) Jeg afleverer det selv (med henblik på genbrug)
  • %MD%NumberCodeCategory
   11101Nævnt
   969912592Ikke nævnt
   3 449Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V69 8203 RESTER: ANDEN MÅDE
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Madrester og skræller (organisk affald) På anden måde
  • %MD%NumberCodeCategory
   891111Nævnt
   889111582Ikke nævnt
   3 449Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V70 8203 PAPIR: AFFALDSPOSE
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Aviser/ugeblade og andet løst papir Kommer det i skakten/affaldsposen
  • %MD%NumberCodeCategory
   26263371Nævnt
   72749412Ikke nævnt
   3 359Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V71 8203 PAPIR: GRAVES NED
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Aviser/ugeblade og andet løst papir Graver det ned
  • %MD%NumberCodeCategory
   0051Nævnt
   9710012732Ikke nævnt
   3 359Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V72 8203 PAPIR: BRÆNDER INDE
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Aviser/ugeblade og andet løst papir Brænder det af indendørs (pejs/ovn)
  • %MD%NumberCodeCategory
   20212661Nævnt
   777910122Ikke nævnt
   3 359Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V73 8203 PAPIR: BRÆNDER UDE
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Aviser/ugeblade og andet løst papir Brænder det af udendørs
  • %MD%NumberCodeCategory
   45581Nævnt
   939512202Ikke nævnt
   3 359Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V74 8203 PAPIR: GENBRUG 1
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Aviser/ugeblade og andet løst papir Det bliver afhentet automatisk (med henblik på genbrug)
  • %MD%NumberCodeCategory
   20212661Nævnt
   777910122Ikke nævnt
   3 359Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V75 8203 PAPIR: GENBRUG 2
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Aviser/ugeblade og andet løst papir Det bliver afhentet på opfordring (med henblik på genbrug)
  • %MD%NumberCodeCategory
   11121481Nævnt
   868811302Ikke nævnt
   3 359Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V76 8203 PAPIR: GENBRUG 3
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Aviser/ugeblade og andet løst papir Jeg afleverer det selv (med henblik på genbrug)
  • %MD%NumberCodeCategory
   13131681Nævnt
   858711102Ikke nævnt
   3 359Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V77 8203 PAPIR:PÅ ANDEN MÅDE
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Aviser/ugeblade og andet løst papir På anden måde
  • %MD%NumberCodeCategory
   77941Nævnt
   909311842Ikke nævnt
   3 359Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V78 8203 PLAST: AFFALDSPOSE
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Plastaffald, f.eks. plastemballage Kommer det i skakten/affaldsposen
  • %MD%NumberCodeCategory
   798110351Nævnt
   18192392Ikke nævnt
   3 399Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V79 8203 PLAST: GRAVES NED
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Plastaffald, f.eks. plastemballage Graver det ned
  • %MD%NumberCodeCategory
   0001Nævnt
   9710012742Ikke nævnt
   3 399Unknown
   1001001313
   Response Rate: 100
 • V80 8203 PLAST: BRÆNDER INDE
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Plastaffald, f.eks. plastemballage Brænder det af indendørs (pejs/ovn)
  • %MD%NumberCodeCategory
   22261Nævnt
   959812482Ikke nævnt
   3 399Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V81 8203 PLAST: BRÆNDER UDE
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Plastaffald, f.eks. plastemballage Brænder det af udendørs
  • %MD%NumberCodeCategory
   56711Nævnt
   929412032Ikke nævnt
   3 399Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V82 8203 PLAST: GENBRUG 1
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Plastaffald, f.eks. plastemballage Det bliver afhentet automatisk (med henblik på genbrug)
  • %MD%NumberCodeCategory
   77911Nævnt
   909311832Ikke nævnt
   3 399Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V83 8203 PLAST: GENBRUG 2
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Plastaffald, f.eks. plastemballage Det bliver afhentet på opfordring (med henblik på genbrug)
  • %MD%NumberCodeCategory
   0061Nævnt
   9710012682Ikke nævnt
   3 399Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V84 8203 PLAST: GENBRUG 3
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Plastaffald, f.eks. plastemballage Jeg afleverer det selv (med henblik på genbrug)
  • %MD%NumberCodeCategory
   11161Nævnt
   969912582Ikke nævnt
   3 399Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V85 8203 PLAST:PÅ ANDEN MÅDE
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Plastaffald, f.eks. plastemballage På anden måde
  • %MD%NumberCodeCategory
   55641Nævnt
   929512102Ikke nævnt
   3 399Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V86 8203 METAL: AFFALDSPOSE
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Dåser og andet metal Kommer det i skakten/affaldsposen
  • %MD%NumberCodeCategory
   798110361Nævnt
   18192382Ikke nævnt
   3 399Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V87 8203 METAL: GRAVES NED
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Dåser og andet metal Graver det ned
  • %MD%NumberCodeCategory
   11131Nævnt
   969912612Ikke nævnt
   3 399Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V88 8203 METAL: BRÆNDER INDE
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Dåser og andet metal Brænder det af indendørs (pejs/ovn)
  • %MD%NumberCodeCategory
   0011Nævnt
   9710012732Ikke nævnt
   3 399Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V89 8203 METAL: BRÆNDER UDE
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Dåser og andet metal Brænder det af udendørs
  • %MD%NumberCodeCategory
   1171Nævnt
   969912672Ikke nævnt
   3 399Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V90 8203 METAL: GENBRUG 1
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Dåser og andet metal Det bliver afhentet automatisk (med henblik på genbrug)
  • %MD%NumberCodeCategory
   78971Nævnt
   909211772Ikke nævnt
   3 399Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V91 8203 METAL: GENBRUG 2
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Dåser og andet metal Det bliver afhentet på opfordring (med henblik på genbrug)
  • %MD%NumberCodeCategory
   11121Nævnt
   969912622Ikke nævnt
   3 399Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V92 8203 METAL: GENBRUG 3
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Dåser og andet metal Jeg afleverer det selv (med henblik på genbrug)
  • %MD%NumberCodeCategory
   44471Nævnt
   939612272Ikke nævnt
   3 399Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V93 8203 METAL:PÅ ANDEN MÅDE
  • Bortskafning og genbrug
  • Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Dåser og andet metal På anden måde
  • %MD%NumberCodeCategory
   78961Nævnt
   909211782Ikke nævnt
   3 399Unknown
   1001001313
   Response Rate: 97
 • V94 8203 ALT FOR DAMERNE
  • Ugeblade
  • Spm. 16: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kikket i inden for de sidste 4 uger? Alt for Damerne
  • %MD%NumberCodeCategory
   44521Alle
   111923 ud af 4
   334232 ud af 4
   667341 ud af 4
   858611195Ingen
   1 89Unknown
   1001001313
   Response Rate: 99
 • V95 8203 ANDERS AND
  • Ugeblade
  • Spm. 16: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kikket i inden for de sidste 4 uger? Anders And
  • %MD%NumberCodeCategory
   44561Alle
   11823 ud af 4
   222332 ud af 4
   333641 ud af 4
   909111825Ingen
   1 89Unknown
   1001001313
   Response Rate: 99
 • V96 8203 BILLED BLADET
  • Ugeblade
  • Spm. 16: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kikket i inden for de sidste 4 uger? Billed Bladet
  • %MD%NumberCodeCategory
   16162151Alle
   333823 ud af 4
   556132 ud af 4
   889941 ud af 4
   68688925Ingen
   1 89Unknown
   1001001313
   Response Rate: 99
 • V97 8203 FAMILIE JOURNALEN
  • Ugeblade
  • Spm. 16: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kikket i inden for de sidste 4 uger? Familie Journalen
  • %MD%NumberCodeCategory
   23233011Alle
   333923 ud af 4
   556032 ud af 4
   668241 ud af 4
   63638235Ingen
   1 89Unknown
   1001001313
   Response Rate: 99
 • V98 8203 FEMINA
  • Ugeblade
  • Spm. 16: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kikket i inden for de sidste 4 uger? Femina
  • %MD%NumberCodeCategory
   55641Alle
   111323 ud af 4
   222432 ud af 4
   556841 ud af 4
   878711365Ingen
   1 89Unknown
   1001001313
   Response Rate: 99
 • V99 8203 HENDES VERDEN
  • Ugeblade
  • Spm. 16: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kikket i inden for de sidste 4 uger? Hendes verden
  • %MD%NumberCodeCategory
   881101Alle
   111023 ud af 4
   445832 ud af 4
   667541 ud af 4
   808110525Ingen
   1 89Unknown
   1001001313
   Response Rate: 99
 • V100 8203 STORHJEMMET
  • Ugeblade
  • Spm. 16: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kikket i inden for de sidste 4 uger? Storhjemmet
  • %MD%NumberCodeCategory
   13131761Alle
   111623 ud af 4
   333932 ud af 4
   445841 ud af 4
   777810165Ingen
   1 89Unknown
   1001001313
   Response Rate: 99
 • V101 8203 SE OG HØR
  • Ugeblade
  • Spm. 16: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kikket i inden for de sidste 4 uger? Se og hør
  • %MD%NumberCodeCategory
   12121561Alle
   222723 ud af 4
   445132 ud af 4
   667641 ud af 4
   76769955Ingen
   1 89Unknown
   1001001313
   Response Rate: 99
 • V102 8203 SØNDAGS BT
  • Ugeblade
  • Spm. 16: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kikket i inden for de sidste 4 uger? Søndags BT
  • %MD%NumberCodeCategory
   991211Alle
   11823 ud af 4
   333932 ud af 4
   556841 ud af 4
   818210695Ingen
   1 89Unknown
   1001001313
   Response Rate: 99
 • V103 8203 UDE OG HJEMME
  • Ugeblade
  • Spm. 16: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kikket i inden for de sidste 4 uger? Ude og hjemme
  • %MD%NumberCodeCategory
   66761Alle
   111023 ud af 4
   222832 ud af 4
   334341 ud af 4
   878811485Ingen
   1 89Unknown
   1001001313
   Response Rate: 99

Instrument

Main Sequence

 • Main Sequence
  • V3: St: Prøvevalgsnummer
  • V4: St: Medlemsnummer
  • V5: St. 1: I hvilket år er De født?
  • V6: St. 2: I hvilken kommune bor De?
  • V7: St. 3: Køn?
  • V8: St. 4: Ægteskabelig stilling?
  • V9: St. 5: Stilling i familien?
  • V10: St. 6: Er De erhvervsmæssigt beskæftiget?
  • V11: St. 7: Stillingsgrupper: Her beder vi Dem oplyse, om De er beskæftiget som selvstændig, funktionær eller arbejder, eller om De er uden for erhverv som pensionist, studerende eller hjemmegående husmoder.
  • V12: St. 8: Sæt venligst et kryds i een af svarrubrikkerne nederst på siden efter følgende retningslinier:
  • V13: St. 9: Er De medlem af en faglig organisation?
  • If V13 then 8203 HVILKEN FAGLIG ORG.
  • V15: St. 10: Skolegang:
  • V16: St. 10: Senere uddannelse:
  • V17: St. 11: Bor De i:
  • V18: St. 12: Antal værelser:
  • V19: St. 12A: Bor De i Københavns eller Frederiksberg kommune? St. 12B: Hvis nej i st. 12A: I hvilket amt (amtskommune) bor De?
  • V20: St. A: Stemte De ved folketingsvalget, tirsdag den 8. december 1981? St. B: (Hvis ja): Hvilket parti stemte De på ved folketingsvalget, tirsdag den 8. december 1981? St. C: (Hvis nej): Hvad er grunden til, at De ikke stemte ved folketingsvalget, tirsdag den 8. december 1981?
  • V21: St. A: Stemte De ved folketingsvalget, tirsdag den 23. oktober 1979? St. B: (Hvis ja): Hvilket parti stemte De på ved folketingsvalget, tirsdag den 23. oktober 1979? St. C: (Hvis nej): Hvad er grunden til, at De ikke stemte ved folketingsvalget, tirsdag den 23. oktober 1979?
  • V22: St. 13: I hvilket af nedennævnte områder bor De?
  • V23: Spm. A: Vil De stemme, såfremt der afholdes valg mandag den 15. marts 1982?
  • V24: Spm. B: Hvis ja: På hvilket parti vil De stemme? Spm. C: Hvis nej: Hvad er grunden til, at De ikke vil stemme?
  • V25: Spm: Hvilken dag modtog De kuverten med dette skema?
  • V26: Spm. 1: Der har i den sidste tid været flere sammenstød mellem politiet og unge mennesker, der som led i protestdemonstrationer har besat tomme bygninger og nægter at forlade dem. Hvilken af parterne sympatiserer De med i denne forbindelse?
  • V27: Spm. 2: Grønlands forestående udmeldelse af EF har bragt det synspunkt frem, at næste skridt bør blive en opløsning af rigsfællesskabet med Danmark. - Mener De, at rigsfællesskabet bør bevares eller ophæves?
  • V28: Spm. 3: Folketingets tidligere formand, tidligere udenrigsminister K.B. Andersen, har foreslået en ændring af grundloven, hvorefter statsministerens opløsningsret fjernes. Opløsningsretten er statsministerens mulighed for at udskrive nyvalg i utide, dvs. inden udløbet af den 4-års periode folketinget er valgt for. Mener De, at statsministerens opløsningsret bør ophæves eller bevares som nu?
  • V29: Spm. 4: K.B. Andersens begrundelse for at stille forslaget er, at en sådan grundlovsændring vil medføre større samarbejdsvilje og stabilitet i folketinget. Mener De, at en fjernelse af opløsningsretten vil føre til større samarbejdsvilje og stabilitet i folketinget?
  • V30: Spm. 5: Ville De selv følge en sådan opfordring til anmeldelse af sort arbejde, hvis De fik kendskab til tilfælde heraf?
  • V31: Spm. 6: Tror De, at andre vil følge en sådan opfordring?
  • V32: Spm. 7: I øjeblikket drøftes det at udvide det danske naturgasprojekt, der skal forsyne privathjem med varme og virksomheder med energi, til også at omfatte Nordog Midtjylland. Føler De, at der generelt er informeret tilstrækkeligt fra myndighedernes side om naturgasprojektet og dets økonomiske konsekvenser?
  • V33: Spm. 8: Hvis det gjaldt Deres egen bolig, ville De da idag sige ja eller nej til naturgas?
  • V34: Spm. 9: Føler De, at der administreres samfundsøkonomisk betryggende med naturgassen?
  • V35: Spm. 10: Hvilke af folketingets partier ser De helst står bag vedtagelse af den kommende økonomiske politik? Socialdemokratiet
  • V36: Spm. 10: Hvilke af folketingets partier ser De helst står bag vedtagelse af den kommende økonomiske politik? Radikale Venstre
  • V37: Spm. 10: Hvilke af folketingets partier ser De helst står bag vedtagelse af den kommende økonomiske politik? Konservative Folkeparti
  • V38: Spm. 10: Hvilke af folketingets partier ser De helst står bag vedtagelse af den kommende økonomiske politik? Socialistisk Folkeparti
  • V39: Spm. 10: Hvilke af folketingets partier ser De helst står bag vedtagelse af den kommende økonomiske politik? Centrum-Demokraterne
  • V40: Spm. 10: Hvilke af folketingets partier ser De helst står bag vedtagelse af den kommende økonomiske politik? Kristeligt Folkeparti
  • V41: Spm. 10: Hvilke af folketingets partier ser De helst står bag vedtagelse af den kommende økonomiske politik? Venstre
  • V42: Spm. 10: Hvilke af folketingets partier ser De helst står bag vedtagelse af den kommende økonomiske politik? Venstresocialisterne
  • V43: Spm. 10: Hvilke af folketingets partier ser De helst står bag vedtagelse af den kommende økonomiske politik? Fremskridtspartiet
  • V44: Spm. 11: Ryger De?
  • If V44 then 8203 RYGER CIGARETTER 1
  • V51: Spm. 12: Såfremt det blev bestemt, at der skulle afholdes folkeafstemning om oprettelse af atomkraftværker i Danmark, og denne folkeafstemning fandt sted i dag, ville De da stemme?
  • If V51 then 8203 FOR/IMOD A-KRAFT
  • V54: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Vinflasker, konservesglas og lign. glasaffald Kommer det i skakten/affaldsposen
  • V55: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Vinflasker, konservesglas og lign. glasaffald Graver det ned
  • V56: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Vinflasker, konservesglas og lign. glasaffald Brænder det af indendørs (pejs/ovn)
  • V57: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Vinflasker, konservesglas og lign. glasaffald Brænder det af udendørs
  • V58: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse for affald? Vinflasker, konservesglas og lign. glasaffald Det bliver afhentet automatisk (med henblik på genbrug)
  • V59: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Vinflasker, konservesglas og lign. glasaffald Det bliver afhentet på opfordring (med henblik på genbrug)
  • V60: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Vinflasker, konservesglas og lign. glasaffald Jeg afleverer det selv (med henblik på genbrug)
  • V61: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Vinflasker, konservesglas og lign. glasaffald På anden måde
  • V62: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Madrester og skræller (organisk affald) Kommer det i skakten/affaldsposen
  • V63: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Madrester og skræller (organisk affald) Graver det ned
  • V64: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Madrester og skræller (organisk affald) Brænder det af indendørs (pejs/ovn)
  • V65: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Madrester og skræller (organisk affald) Brænder det af udendørs
  • V66: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Madrester og skræller (organisk affald) Det bliver afhentet automatisk (med henblik på genbrug)
  • V67: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Madrester og skræller (organisk affald) Det bliver afhentet på opfordring (med henblik på genbrug)
  • V68: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Madrester og skræller (organisk affald) Jeg afleverer det selv (med henblik på genbrug)
  • V69: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Madrester og skræller (organisk affald) På anden måde
  • V70: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Aviser/ugeblade og andet løst papir Kommer det i skakten/affaldsposen
  • V71: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Aviser/ugeblade og andet løst papir Graver det ned
  • V72: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Aviser/ugeblade og andet løst papir Brænder det af indendørs (pejs/ovn)
  • V73: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Aviser/ugeblade og andet løst papir Brænder det af udendørs
  • V74: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Aviser/ugeblade og andet løst papir Det bliver afhentet automatisk (med henblik på genbrug)
  • V75: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Aviser/ugeblade og andet løst papir Det bliver afhentet på opfordring (med henblik på genbrug)
  • V76: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Aviser/ugeblade og andet løst papir Jeg afleverer det selv (med henblik på genbrug)
  • V77: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Aviser/ugeblade og andet løst papir På anden måde
  • V78: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Plastaffald, f.eks. plastemballage Kommer det i skakten/affaldsposen
  • V79: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Plastaffald, f.eks. plastemballage Graver det ned
  • V80: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Plastaffald, f.eks. plastemballage Brænder det af indendørs (pejs/ovn)
  • V81: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Plastaffald, f.eks. plastemballage Brænder det af udendørs
  • V82: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Plastaffald, f.eks. plastemballage Det bliver afhentet automatisk (med henblik på genbrug)
  • V83: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Plastaffald, f.eks. plastemballage Det bliver afhentet på opfordring (med henblik på genbrug)
  • V84: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Plastaffald, f.eks. plastemballage Jeg afleverer det selv (med henblik på genbrug)
  • V85: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Plastaffald, f.eks. plastemballage På anden måde
  • V86: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Dåser og andet metal Kommer det i skakten/affaldsposen
  • V87: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Dåser og andet metal Graver det ned
  • V88: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Dåser og andet metal Brænder det af indendørs (pejs/ovn)
  • V89: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Dåser og andet metal Brænder det af udendørs
  • V90: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Dåser og andet metal Det bliver afhentet automatisk (med henblik på genbrug)
  • V91: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Dåser og andet metal Det bliver afhentet på opfordring (med henblik på genbrug)
  • V92: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Dåser og andet metal Jeg afleverer det selv (med henblik på genbrug)
  • V93: Spm. 15: På hvilke måder kommer De normalt af med disse former for affald? Dåser og andet metal På anden måde
  • V94: Spm. 16: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kikket i inden for de sidste 4 uger? Alt for Damerne
  • V95: Spm. 16: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kikket i inden for de sidste 4 uger? Anders And
  • V96: Spm. 16: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kikket i inden for de sidste 4 uger? Billed Bladet
  • V97: Spm. 16: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kikket i inden for de sidste 4 uger? Familie Journalen
  • V98: Spm. 16: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kikket i inden for de sidste 4 uger? Femina
  • V99: Spm. 16: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kikket i inden for de sidste 4 uger? Hendes verden
  • V100: Spm. 16: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kikket i inden for de sidste 4 uger? Storhjemmet
  • V101: Spm. 16: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kikket i inden for de sidste 4 uger? Se og hør
  • V102: Spm. 16: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kikket i inden for de sidste 4 uger? Søndags BT
  • V103: Spm. 16: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kikket i inden for de sidste 4 uger? Ude og hjemme

Sub Sequences

 • seqc-Spm. 13: (Hvis ja i spm. 12): Ville ...
  • V53: Spm. 14: (Hvis nej i spm. 13): Forudsat affaldsproblemet er løst på betryggende måde, er De da for eller imod A-kraft i Danmark?
 • seqc-Spm. 12: Såfremt det blev bestemt, ...
 • seqc-Spm. 11: Ryger De?
 • seqc-St. 9: Er De medlem af en faglig or ...
 • 8203 HVILKEN FAGLIG ORG.
  • V14: Spm. St. 9: Er De medlem af en faglig organisation? Hvis ja: Hvilken organisation er De tilsluttet?
 • 8203 RYGER CIGARETTER 1
  • V45: Spm. 11: (Hvis ryger): Ryger De nedenstående tobaksvarer hyppigt, af og til eller slet ikke? Cigaretter, fabriksfremstillede
  • V46: Spm. 11: (Hvis ryger): Ryger De nedenstående tobaksvarer hyppigt, af og til eller slet ikke? Cigaretter, hjemmelavede/-rullede
  • V47: Spm. 11: (Hvis ryger): Ryger De nedenstående tobaksvarer hyppigt, af og til eller slet ikke? Cigarer
  • V48: Spm. 11: (Hvis ryger): Ryger De nedenstående tobaksvarer hyppigt, af og til eller slet ikke? Cerutter
  • V49: Spm. 11: (Hvis ryger): Ryger De nedenstående tobaksvarer hyppigt, af og til eller slet ikke? Cigarillos
  • V50: Spm. 11: (Hvis ryger): Ryger De nedenstående tobaksvarer hyppigt, af og til eller slet ikke? Pibe
 • 8203 FOR/IMOD A-KRAFT

Universe

MainUniverse

All Universes

Concepts

 • Stamoplysninger
  Stamoplysninger
 • Erhvervsforhold
  Erhvervsforhold
 • Medlemskab af faglig org
  Medlemskab af faglig organisation
 • Skole- og erhvervsuddann
  Skole- og erhvervsuddannelse
 • Boligforhold
  Boligforhold
 • Amtskommune
  Amtskommune
 • Folketingsvalget den 8.
  Folketingsvalget den 8. december 1981
 • Folketingsvalget den 23.
  Folketingsvalget den 23. oktober 1979
 • Urbaniseringsgrad
  Urbaniseringsgrad
 • Prøvevalg 15/3-82: speci
  Prøvevalg 15/3-82: specielle spørgsmål På dette skema, som vi venligst beder Dem udfylde mandag den 15. marts 1982, skal De ved at sætte kryds i rubrikken markere, om De vil afgive Deres stemme, såfremt der afholdes folketingsvalg den nævnte dag, og på hvilket parti De ville stemme.
 • Politi og boligaktiviste
  Politi og boligaktivister
 • Grønland
  Grønland
 • Opløsningsretten
  Opløsningsretten
 • Sort arbejde I et notat
  Sort arbejde I et notat fra Statsskattedirektoratet og Tolddirektoratet om bekæmpelse af sort arbejde lyder et afsnit: det må endvidere antages, at en oplysningskampagne vil kunne medvirke til en moralsk holdningspåvirkning, ligesom en oplysningskampagne vil kunne stimulere interessen for at anmelde konkrete overtrædelser.
 • Naturgas
  Naturgas
 • Partisamarbejde
  Partisamarbejde
 • Rygevaner Ved en kontrol
  Rygevaner Ved en kontrol i forhold til V44 viser det sig, at 45 re- spondenter fejlagtigt er substanskodet i V45. Det samme gælder 40 respondenter i V46 og V47, 41 i V48 og 40 re- spondenter i V49 og V50. Disse respondenter er kodet 2 i i V44 og kodet 3 (ryger slet ikke) i V45-V50, undtaget 1 respondent, der er kodet 2 (ryger af og til) i V48.
 • Atomkraftværker
  Atomkraftværker
 • Bortskafning og genbrug
  Bortskafning og genbrug af affald (glas) Vi beder Dem et øjeblik om at tænke på de former for affald, der i almindelighed forekommer i en husholdning: 1) Vinflasker, konservesglas og lign. glasaffald 2) Madrester og skræller (organisk affald) 3) Aviser/ugeblade og andet løst papir 4) Plastaffald, f.eks. plastemballage 5) Dåser og andet metal
 • Bortskafning og genbrug
  Bortskafning og genbrug af affald (organisk)
 • Bortskafning og genbrug
  Bortskafning og genbrug af affald (papir)
 • Bortskafning og genbrug
  Bortskafning og genbrug af affald (plast)
 • Bortskafning og genbrug
  Bortskafning og genbrug af affald (metal)
 • Ugeblade
  Ugeblade