English

 

Rygeundersøgelsen 1970-1993

Studier i serien

Antal studier: 11

Primærundersøger

Gerda Engholm, Kræftens Bekæmpelse, Afdeling for Forebyggelse og Dokumentation

Beskrivelse

Formål

Formålet med undersøgelsen er at belyse tobaksforbruget i Danmark, specielt de geografiske samt køns- og aldersmæssige forskellige

Abstract

Datamaterialet indeholder rygevariable, demografiske og socioøkonomiske variable fra nationalt repræsentativ rygeundersøgelse gennemført af Skandinavisk Tobakskompagni i 1970-1993. Rygevariablene omfatter: om personen har røget den pågældende dag, type og mængde af tobak. Øvrige variable er bl.a. køn, alder, boligtype, arbejdsstilling, indkomst og familiesammensætning.

Nøgleord

Forebyggelse, Hudkræft, Kræft, Kræftrisiko, Lungekræft, Passiv rygning, Rygevaner, Rygning, Tobaksforbrug, Tobaksmisbrug

Klassifikation

Sundhed, Sundhed: Narkomisbrug, alkohol og rygning

Indsamlingsperiode

Start: 1970-01-01
Slut: 1993-12-30

Arkiv information

Publiceret:

Metadata

DDI-L-3.1 XML Seriemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Seriebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Nielsen, P. E., Tobaksrygning - Hvordan er det gået siden 1971?, , 2348-2349, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
  • Nielsen, P. E., Krarup, N. B., Astrup, J. Gyntelberg, F. & Lisse, O., Ændring i danskernes rygevaner 1958-1976, , 2528-2532, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
  • Nielsen, P. E. & Krarup, N. B., Tobaksforbruget i Danmark, 1920-1975, , 2511-2516, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
  • Nielsen, P. E. & Sørensen, J. F., Danskernes rygevaner 1988-1993, , 3451-3456, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
  • Nielsen, P. E., Tobaksrygning - hvordan er det gået siden 1971?, , 2348-2349, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00

Sekundærpublikationer

  • Nielsen, P. E., Zacho, J., Olsen, J. A. & Olsen, C. A., Ændringer i danskernes rygevaner, , s. 2229-2233, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
  • Nielsen, P. E. & Krarup, N. B., Tobaksforbruget i Danmark 1920-1975, , s. 2511-2516, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
  • Engholm, G., Palmgren, R. & Lynge, E., Lungekræft, tobaksrygning og miljøfaktorer, , s. 626-631, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00